Acum 75 ani, în vremea domniei Majestății Sale Regelui Mihai I, lua naștere Asociația Tineretului Regalist. În scurt timp, Regatul României intra în întunericul dictaturii comuniste, Regele era forțat să abdice, iar Asociația Tineretului Regalist era desființată.

Tinerii regaliști de astăzi, dorind să reînvie spiritul de acțiune al tinerilor din timpul domniei Regelui Mihai I, s-au unit pentru a reînființa Asociația Tineretului Regalist.

Pagina noastră web este în lucru, dar între timp vă invităm să citiți mesajul tinerilor din 1946, adresat Majestății Sale Regelui Mihai I, la înființarea asociației:

Majestăţii Sale Regelui Mihai I al României,

Regele tuturor Românilor

SIRE,

Tineretul, îngrijorat de haosul moral la care ar putea duce furtunoasa desfășurare a patimilor din luptele politice actuale, crede necesar a se uni în jurul înțelepciunii Tronului, chezășia nestrămutată a permanenței naționale.

Pentru aceasta, își exprimă dorința de a se grupa într-o asociație care, activând pe orizontul celei mai înalte morale civice și în cadrul legilor tutelare, să formeze un tineret educat, cult, moral și cu un fizic viguros.

Acești piloni de generație vor urmări, pe căile democrației luminate, cultul dragostei de neam, cultul stindardului Regal, dragostea de Tron și respectul aproapelui.

Ne vom cultiva, vom oțeli caracterele noastre și vom da vigoare brațelor tinere pentru a putea trage brazdă înțeleaptă și rodnică spre fericirea Țării noastre.

Îndemnat de aceste gânduri, cerem Înaltul Consimțământ al Majestății Voastre pentru constituirea ASOCIAȚIEI TINERETULUI REGALIST, al cărui program este fixat în statutul de față, autentificat de Tribunalul Ilfov sub Nr. 24.892 din 1 Iunie 1946.

Cu cel mai profund devotament, suntem ai Majestății Voastre prea supuși.

PREȘEDINTE,

Constantin Alexandru Șerbănescu

SECRETAR GENERAL,

Niculae Chișu