Majestății Sale Regina Margareta, Custodele Coroanei Române

26 februarie 2021

Majestatea Voastră,

Am descoperit, în arhivele istorice, scrisoarea pe care membrii fondatori ai Asociației Tineretului Regalist au adresat-o, în anul 1946, Majestății Sale Regelui Mihai I. Alături de această scrisoare, semnată de președintele Constantin Alexandru Șerbănescu și de secretarul general Niculae Chișu, se afla statutul organizației.

Am fost inspirați de cuvintele celor care, cu 75 de ani în urmă, afirmau: „Tineretul, îngrijorat de haosul moral la care ar putea duce furtunoasa desfășurare a patimilor din luptele politice actuale, crede necesar a se uni în jurul înțelepciunii Tronului, chezășia nestrămutată a permanenței naționale”.

Dorind să reînviem spiritul de acțiune al unei asociații a tinerilor regaliști create în timpul domniei Regelui Mihai I, ne-am unit pentru a reînființa, în zilele noastre, Asociația Tineretului Regalist. Scopul care animă organizația noastră este unirea tinerilor români în jurul atașamentului față de valorile perene ale Coroanei Regale Române.

Privim inițiativa noastră ca un omagiu adus Dinastiei Române în anul Centenarului nașterii Regelui Mihai. Considerăm că demnele figuri ale regalității noastre pot reprezenta modele pentru tinerele generații.

Pentru a exprima atașamentul față de Majestatea Voastră, actualul Șef al Familiei Regale a României, vom anunța public demersul nostru în ziua de 26 martie 2021.

Ai Majestății Voastre devotați,

membri fondatori ai Asociației Tineretului Regalist,

Răzvan Apetrei, Președinte

Andrei-Răzvan Giuglea, Vicepreședinte

Tudor Vișan-Miu, Secretar general